top of page

Overzicht status Werkpakketten (WP), stand juli 2022

Het project Huisvestingsmonitor EMR is verdeeld in verschillende werkpakketten. In de loop van de projectontwikkeling verandert de projectstatus. Hier zijn een paar inzichten in het project:

 • WP M: Projectbeheer (Management): doorlopend, tot het einde van het project.

 • WP T1: Grensoverschrijdende huisvestingskoppeling en huisvestingsmarktanalyse: met succes voltooid

 • WP T2: Verzamelen van vergelijkbare, voor huisvesting relevante gegevens en aanbevelingen voor maatregelen: met succes voltooid

 • WP T3: Ontwikkeling van een geharmoniseerd grensoverschrijdend gegevensmodel: met succes voltooid

 • WP T4: Op kaart gebaseerde webtoepassingen - woningmonitor: in uitvoering, presentatie op 02.11.2022

 • WP T5: Regionale verankering en evaluatie: doorlopend, tot het einde van het project

 • WP T6: Eerstelijnscontrole (FLC): loopt tot het einde van het project

 • WP C: Communicatie: doorlopend, tot het einde van het project

Met succes voltooide werkpakketten (WP T1 tot WP T3):

 • WP T1, mei 2018 tot maart 2019: uitvoering van een analyse van de grensoverschrijdende huisvestingskoppeling en de huisvestingsmarkt, ontwikkeling van een vergelijkende benchmarkanalyse en een eerste functioneel ontwerp.

 • WP T2, maart 2019 tot januari 2020: het doel was om vergelijkbare huisvestingsrelevante gegevens en aanbevelingen voor actie te verzamelen; daarom zijn aanvullende feitelijke en geodata voor monitoring van huisvesting(gebieden) opgenomen en zijn operationele aanbevelingen voor actie op ruimtelijk niveau ontwikkeld

 • WP T3, augustus 2019 tot april 2020: ontwikkeling van een geharmoniseerd grensoverschrijdend datamodel door middel van een grensoverschrijdende gecoördineerde dataset voor de toekomstige euregionale huisvestingsmonitor, alsmede vier diepgaande, regiospecifieke datasets.

Werkpakketten lopen zoals gepland tot het einde van het project

De volgende werkpakketten zijn vanaf het begin van het project actief geweest en zullen doorlopen tot de voltooiing ervan in december 2023: WP T4 tot WP T6, WP M en WP C.

Mei 2018 tot december 2022:

 • WP M: De samenwerking tussen de partners begint met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in juli 2018, regelmatige bijeenkomsten van de projectpartners versterken de doelgerichtheid in het gezamenlijke project. Voor de communicatie met de externe deskundigengemeenschap wordt gezorgd via verschillende werkgroepen, subregionale coördinatieprocessen en jaarlijkse vergaderingen over de stand van het project ten opzichte van INTERREG.

 • WP T4 en WP T6: Het belangrijkste onderdeel van het project Wohnmonitor EMR is de ontwikkeling en implementatie van een webapplicatie op basis van kaarten - een mock-up is al beschikbaar, de euregionale applicatie zal in september beschikbaar zijn voor gebruikers. Vervolgens zal een opleiding voor de eindgebruikers worden georganiseerd. Een samenwerkingsovereenkomst voor de voortzetting van hosting en onderhoud zal in juli door de projectpartners worden opgesteld en herzien en zal naar verwachting op 02.11.2022 door de overeenkomstsluitende partijen worden ondertekend. Alle acties binnen de verschillende werkpakketten zullen worden gedocumenteerd in de vorm van projectverslagen.

 • WP T5 en WP C: Door middel van zelf opgezette evenementen, zoals de regionale woondialoog en de presentatie van de woonmonitor EMR en daarnaast op verschillende nationale en internationale evenementen zoals neuRAUMdenken etc., worden de doelstellingen van het project publiekelijk gepresenteerd en daarmee ook een bewustzijn van de uitdagingen van een grensoverschrijdende woningmarkt gecreëerd. Het project zal zijn hoogtepunt bereiken met de eerste publieke presentatie van de Huisvestingsmonitor EMR tijdens het slotevenement op 2 november 2022.

bottom of page