top of page

Wohnen. Wonen. Habiter.

Op weg naar een Euregionale woningmarkt

Op vrijdag 4 december 2020 werd de eerste Euregionale woningmarktconferentie gehouden onder het motto ‘Wohnen. Wonen. Habiter – Op weg naar een euregionale woningmarkt‘ vond plaats. Het doel van het evenement was het aangaan van een grensoverschrijdende uitwisseling op de woningmarkten in de subregio's van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Ongeveer 120 deelnemers uit alle delen van de EMR volgden het online evenement op hun scherm.

Het evenement werd geopend door Prof. Dr. Christiane Vaeßen, directeur van de Region Aachen Zweckverband, met een oproep om de reeds lang bestaande samenwerkingscultuur binnen de EMR ook op het gebied van huisvesting tot stand te brengen. Naast haar woorden werden videoboodschappen vertoond door Dr. Ralf Nolten (lid van het Staatsparlement NRW), Andy Dritty (Gedeputeerde van ruimte, wonen en Europa van de Nederlandse provincie Limburg), Antonios Antoniadis (Vice-ministerpresident en minister van gezondheid en sociale aangelegenheiden, ruimte-lijke ordening en huisvesting van de Duitstalige Gemeenschap van België) en Claude Klenkenberg (plaatsvervanger van de provincie Luik), die elk de volgende vragen beantwoordden:

  • Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en trends op de woningmarkt in elke regio?

  • Wat zijn de specifieke grensoverschrijdende effecten in de Euregio Maas-Rijn op de huisvesting?

  • Kan een Euregionale aanpak van de oplossingen de sleutel zijn tot de regionale uitdagingen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens werd het INTERREG V-A project ‘Wohnmonitor EMR‘ gepresenteerd, in het kader waarvan het hele evenement werd georganiseerd. Het project heeft tot doel de woonlocatie rond de grensdriehoek te versterken en te profileren.

Om de deelnemers uit de drie landen te laten zien hoe de weg naar de dagelijkse intersectorale en Euregionale planningpraktijk kan worden bewandeld, werden drie keynote speeches over de volgende onderwerpen gepresenteerd:

  1. Een statistische basis als ‘brug‘

  2. Monitoring als basis: Een kijkje bij de buren

  3. Grenzeloos plannen

Aan het einde van het evenement kwamen deskundigen uit onderzoek, planning en administratie van alle drie de landen van de EMR bijeen in een rondetafeldiscussie.  Belangrijke vragen, waaronder de organisatie van de samenwerking en de te overwinnen hindernissen, werden onderzocht vanuit de verschillende perspectieven van de deelnemers. De dringende noodzaak van een Euregionale woningbouwmonitoring werd op dit punt opnieuw expliciet benadrukt.

Aan het einde van het evenement had het project een zeer succesvolle start en vooral het begin van een gezamenlijke grensoverschrijdende huisvestingsplanning. De ‘Wohnmonitor EMR‘ zal de nodige basisgegevens voor een Euregionale planningspraktijk bundelen, deze volledig en actueel visualiseren en ten slotte de oprichting en implementatie van een Euregionale woongemeenschap initiëren en nauwlettend begeleiden.

bottom of page