top of page

Wonen in het grensgebied

Te weinig woonruimte, te hoge koop- en huurprijzen, een verouderde woningvoorraad en het wegtrekken van de bevolking - dat zijn de problemen op het gebied van wonen in de Euregio Maas-Rijn (EMR) in een notendop.


Om het drielandengebied structureel aantrekkelijker te maken als woonomgeving is het Interreg-project ‘Woonmonitor EMR’ gestart. De Woonmonitor combineert demografische trends, ontwikkelingen op de woningmarkt en andere aspecten die nauw verband houden met het thema wonen, in één integrale statistische database. Hierdoor kan de grensoverschrijdende transparantie worden vergroot en kan er iets worden gedaan aan het feit dat de gemeente- en landsgrenzen toch nog altijd vaak een scheidslijn tussen de verschillende woningmarkten betekenen.

AdobeStock_269183802_edited.jpg

DE EUREGIO MAAS-RIJN

AdobeStock_111298927.jpeg

De kerndoelstellingen
van het project zijn:

  • een betrouwbare grensoverschrijdende analyse van de woningmarkt en grensoverschrijdende woningmarktrelaties die verder gaat dan de algemeen beschikbare gegevens en indicatorensets
     

  • de ontwikkeling van een trinationale gegevensbasis door middel van een grensoverschrijdend geharmoniseerd gegevensmodel
     

  • de ontwikkeling van een webapplicatie op basis van kaarten - de Woonmonitor EMR inclusief regionale woonmonitors
     

  • de regionale verankering van het nieuwe informele planningsinstrument

bottom of page