top of page

Zweckverband

Region Aachen

De Region Aachen Zweckverband is een van de negen regionale ontwikkelingsassociaties in NRW en is de vereniging van de districten Düren, Euskirchen en Heinsberg, de stad Aken en de StädteRegion Aken met als doel de ontwikkeling van de regio door middel van nauwe samenwerking te bevorderen.

Hier wordt de samenwerking tussen de partners georganiseerd en wordt een gezamenlijke structurele ontwikkeling voor economie en geschoolde werknemers, onderwijs en cultuur, gezondheid en infrastructuur voor 1,3 miljoen inwoners gecreëerd.

Contact

Region Aachen Zweckverband (D),
Leadpartner

Rotter Bruch 6, 52068 Aachen 

Markus Bau
bau@regionaachen.de

Logos_Partner_01-01.png

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

De Duitstalige Gemeenschap in Oost-België is de kleinste van de vier Belgische deelstaten. Ze bevindt zich aan het drielandenpunt en grenst aan Nederland, Duitsland en Luxemburg. Hier heerst een kleurrijke en verrijkende diversiteit waarvan we dagelijks genieten, samen met onze talloze buren. Het Duits wordt als officiële taal gebruikt binnen de overheid, op scholen en in de rechtbank. Met zijn eigen parlement en regering heeft de regio vergaande bevoegdheden op het gebied van cultuur, jeugd, toerisme, sport, onderwijs en opleiding, sociale aangelegenheden, gezondheid en werkgelegenheid. Zo kan de regio snel en flexibel reageren op onvoorziene veranderingen en behoeften.

 

Sinds 1 januari 2020 is de Duitstalige Gemeenschap ook verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en delen van de energiesector. Het is daarom logisch dat Duitstalige Gemeenschap betrokken is bij het Interreg-project "Grensoverschrijdende woonmonitor", omdat de Duitstalige Gemeenschap er ook naar streeft het nog steeds bestaande grensoverschrijdende gebrek aan transparantie en scheiding van de woningmarkten tegen te gaan.

Contact

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft (B)


Gospertstraße 1, 4700 Eupen​
 

Séverine Govaerts

severine.govaerts@dgov.be

Logos_Partner_01-03.png

Liège Europe
Métropole ASBL

De ASBL Liège Europe Métropole is een bovengemeentelijke vereniging die op vrijwillige basis is opgericht. Het is gebaseerd op een algemene vergadering die bestaat uit de burgemeesters van de 84 gemeenten van het Luikse provinciegebied en 6 vertegenwoordigers van de provincie.

 

Het doel is

  • de bevordering van bovengemeentelijke acties die de omvang van een district te boven gaan;

  • de versterking van de coherentie en het bestuur in het kader van het beleid inzake ruimtelijke ordening van de provincie Luik volgens drie principes:

  1. Territoriale kennis, die gericht is op een gedeelde kennis van het grondgebied en de ontwikkelingsinstrumenten van de verschillende districten van de provincie (kennis van de bevolking, stadsuitbreiding, enz.);

  2. de bouw van een territoriaal project dat gericht is op het anticiperen, plannen, ondersteunen en coördineren van de ontwikkelingsbeslissingen en strategische kwesties van het provinciaal grondgebied

  3. territoriale solidariteit door het ondersteunen van de samenwerking tussen instanties die de lokale overheden vertegenwoordigen;

  • de oprichting van een bezinnings- en studiecentrum voor algemene problemen die specifiek zijn voor het optreden van de gemeenten en provincies op het grondgebied van de provincie Luik of in verband daarmee;

  • de algemene coördinatie tussen de acties die op het grondgebied van de provincie Luik worden uitgevoerd.

Contact

Liège Europe Métropole ASBL (B)


Rue Fonds Saint-Servais 12, 4000 Liège

Sébastien Muller
sebastien.muller@provincedeliege.be

Logos_Partner_01-02.png

Provincie Limburg

U vindt alles wat u moet weten op de website van de provinciale overheid: https://www.limburg.nl/over/

Contact

Provincie Limburg (NL)

Postbus 5700, 6202 MA Maastricht

Wendy Robben en Herman Bohn
whj.robben@prvlimburg.nl
hdl.bohn@prvlimburg.nl

Logos_Partner_01-04.png
bottom of page