top of page

Overzicht status Werkpakketten (WP), per januari 2023

Het project Huisvestingsmonitor EMR is verdeeld in verschillende werkpakketten. Eind 2022 is het project ook afgerond. U kunt de applicatie raadplegen op https://housing-emr.eu/de/. Voor het laatste nieuws over de Huisvestingsmonitor EMR, klik hier.

 • WP M: Projectbeheer (Management):

 • WP T1: Grensoverschrijdende huisvestingskoppeling en huisvestingsmarktanalyse

 • WP T2: Verzamelen van vergelijkbare, voor huisvesting relevante gegevens en aanbevelingen voor maatregelen

 • WP T3: Ontwikkeling van een geharmoniseerd grensoverschrijdend gegevensmodel

 • WP T4: Op kaart gebaseerde webtoepassingen - woningmonitor: Versie 1.0 nu online, presentatie op 01.12.2022

 • WP T5: Regionale verankering en evaluatie

 • WP T6: Eerstelijnscontrole (FLC)

 • WP C: Communicatie

Met succes voltooide werkpakketten

 • WP M: De samenwerking tussen de partners begint met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in juli 2018, regelmatige bijeenkomsten van de projectpartners versterken de doelgerichtheid in het gezamenlijke project. Voor de communicatie met de externe deskundigengemeenschap wordt gezorgd via verschillende werkgroepen, subregionale coördinatieprocessen en jaarlijkse vergaderingen over de stand van het project ten opzichte van INTERREG.

 • WP T1: uitvoering van een analyse van de grensoverschrijdende huisvestingskoppeling en de huisvestingsmarkt, ontwikkeling van een vergelijkende benchmarkanalyse en een eerste functioneel ontwerp.

 • WP T2: het doel was om vergelijkbare huisvestingsrelevante gegevens en aanbevelingen voor actie te verzamelen; daarom zijn aanvullende feitelijke en geodata voor monitoring van huisvesting(gebieden) opgenomen en zijn operationele aanbevelingen voor actie op ruimtelijk niveau ontwikkeld

 • WP T3: ontwikkeling van een geharmoniseerd grensoverschrijdend datamodel door middel van een grensoverschrijdende gecoördineerde dataset voor de toekomstige euregionale huisvestingsmonitor, alsmede vier diepgaande, regiospecifieke datasets.

 • WP T4 en WP T6: Het belangrijkste onderdeel van het project Wohnmonitor EMR is de ontwikkeling en implementatie van een webapplicatie op basis van kaarten - Momenteel worden de laatste indicatoren en gegevens in de applicatie geïmplementeerd en worden de laatste aanpassingen gedaan. Versie 1.0 van de euregionale applicatie is nu beschikbaar op www.housing-emr.eu.. De gebruikerstraining voor de gemeenten van de Euregio Maas-Rijn vond plaats in november. In juli is een samenwerkingsovereenkomst voor de voortzetting van hosting en onderhoud opgesteld en door de projectpartners beoordeeld. Alle acties binnen de verschillende werkpakketten zullen worden gedocumenteerd in de vorm van projectverslagen.

 • WP T5 en WP C: Door middel van zelf opgezette evenementen, zoals de regionale woondialoog en de presentatie van de woonmonitor EMR en daarnaast op verschillende nationale en internationale evenementen zoals neuRAUMdenken etc., worden de doelstellingen van het project publiekelijk gepresenteerd en daarmee ook een bewustzijn van de uitdagingen van een grensoverschrijdende woningmarkt gecreëerd. Het project culmineerde met de eerste publieke presentatie van de Huisvestingsmonitor EMR tijdens het slotevenement op 01.12.2022. Het programma van het evenement vindt u hier.

bottom of page