top of page

WONEN IN HET GRENSGEBIED

Wohnmonitor EMR: Versie 1.0

 

Al het nieuws over de Wohnmonitor EMR vindt u onder "Nieuws"!

Hier kunt u direct naar de applicatie gaan: https://housing-emr.eu/de/

"Wat zijn de belangrijkste uitdagingen en trends op de woningmarkt in elke regio?"

Deze vraag hebben wij tijdens de startbijeenkomst van het project voorgelegd aan sleutelfiguren uit politiek en bestuur in de deelregio's van de Euregio Maas-Rijn.

Vervolgens stelden wij u de vraag: "Welke specifieke grensoverschrijdende effecten bestaan er in de Euregio Maas-Rijn op het gebied van wonen?"

Last but not least moet iedereen antwoord geven op de vraag "Kunnen regionale oplossingen de oplossing zijn voor euregionale uitdagingen?"

Woonmonitor EMR

Te weinig woonruimte, te hoge koop- en huurprijzen, een verouderde woningvoorraad en het wegtrekken van de bevolking - dat zijn de problemen op het gebied van wonen in de Euregio Maas-Rijn (EMR) in een notendop.

ONZE PARTNERS

Het project ‘Woonmonitor EMR’ wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van 736.034,32 euro door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De volgende partners werken grensoverschrijdend samen bij dit project:

  • Region Aachen Zweckverband (D)

  • Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap (B)

  • Liège Europe Métropole ASBL (B)

  • Provincie Limburg (NL)

bottom of page